Ofte stillede spørgsmål

VI har samlet en række spørgsmål – og svar hertil – som vi oplever beboerne i A/B Ørholm ofte har brug for vejledning til.

Hvad gør jeg af et smadret krystalglas?

Krystalglas indeholder bly og skal afleveres på genbrugsplads eller stilles i en mælkekarton ovenpå stålskabet i affaldsskuret i gården udenfor Sandbjerggade 13.

Hvad gør jeg af keramik og smadrede tallerkener?

De skal lægges i containerne i en af affalds skurene.

Hvad gør jeg af dyregrus og strøelse?

Det SKAL du aflevere i den almindelige dagrenovation (de almindelige containere i affaldsskurene) – det skal IKKE smides i biobeholderne.

Hvad gør jeg af gamle potteplanter og jord?

Det skal smides i almindelig dagrenovation (de almindelige containere). Potteplanter og jord må under INGEN omstændigheder smides i bede i gården, da mange købeplanter har sygdomme såsom bladlus og vækstsnudebiller. Det ønsker vi på ingen måde at skulle kæmpe med i gården.

Må al plastik smides ud i plastikcontainere?

Nej, plastik der IKKE er rengjort for madrester og olie, må ikke afleveres i plastcontainere.

Der er skadedyr i min lejlighed. Hvad skal jeg gøre?

Du skal kontakte foreningens ejendomsfunktionær. Han sætter dig i forbindelse med Anticimex som er foreningens skadedyrskonsulent. Du kan altid søge råd og vejledning hos ejendomsfunktionæren om, hvordan du håndterer skadedyr.

Jeg har set en rotte på ejendommen. Hvad gør jeg?
Hvornår holder vaskehuset åbent?

Åbningstiderne i vaskehuset er kl. 7.00 til 23.00. Vask og tumbling skal være færdige inden kl. 23.00. Vasketider kan bestilles på internettet saniva.dk/vasketur eller via mobil app’en EasyLaundry. Du aktiverer maskinerne med din vaske-chip, og pengene for vask trækkes over din husleje. Se mere om, hvordan du bruger vaskeriet, bestiller vasketider mm. på infotavler ved betjeningspanelet i vaskeriet.

En eller flere vaskemaskiner eller tørretumblere i vaskehuset fungerer ikke. Hvad gør jeg?

Kontakt ejendomsfunktionæren eller fejlmeld til Saniva, der driver foreningens vaskeri.

Min radiator er kold. Hvad gør jeg?

Der kan være luft i radiatorerne som blokerer for cirkulation af det varme vand. Brug din luftskruenøgle til at lukke luften ud af radiatoren. Har du ikke en nøgle, kan den købes i byggemarkeder.

Hvordan finder jeg ud af, hvad min lejlighed er værd?

Andelskrone x antal m2 x 400 = din andelskrone. Du finder andelskronen samt en liste over alle lejligheders værdi i foreningens seneste årsregnskab. Du kan hente årsregnskabet på Cobblestones intranet. Du kan oprette et login her cobblestone.dk/selvbetjening/log-in eller skrive til foreningens administrator Allan Toft på at@cobblestone.dk

Jeg skal bruge foreningens seneste årsregnskab. Hvor finder jeg det?

Log ind på Cobblestones intranet og find relevante foreningsdokumenter der. Du kan oprette et login her cobblestone.dk/selvbetjening/log-in eller skrive til foreningens administrator Allan Toft på at@cobblestone.dk 

Hvordan får jeg login til Cobblestones intranet?

Du kan oprette et login her cobblestone.dk/selvbetjening/log-in eller skrive til foreningens administrator Allan Toft på at@cobblestone.dk 

Hvornår er næste arbejdsdag?

Foreningen holder to årlige arbejdsdage for andelshavere. Mindst en andelshaver fra hver andelsbolig skal deltage på mindst en årlig arbejdsdag – ellers koster det et gebyr på 800 kr., som trækkes over huslejen. Arbejdsdagene vil typisk ligge i maj/juni og i august/september. For at flest mulige beboere kan deltage i mindst en af dagene, ligger arbejdsdagene altid i hhv. en lige og en ulige uge – og henholdsvis på en lørdag og en søndag. Datoerne fastsættes typisk i løbet af foråret eller umiddelbart efter generalforsamlingen for at sikre, at flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Skriv til kontor@aborholm.dk for at få datoerne oplyst.

Hvordan sikrer jeg et godt indeklima?

Sørg for at lufte ud mindst tre gange om dagen i mindst 15 minutter ad gangen. Lav gennemtræk. Det er især vigtigt at lufte ud, når/efter du tager bad, og når du laver mad og koger vand. Alle vinduer har en udluftningskanal øverst i vinduesrammen, som det er en god ide at holde åben så meget som muligt.

Hvad gør jeg hvis strømmen går?

Check status for strømafbrydelser på radiuselnet.dk/elkunder/aktuelle-stroemafbrydelser/

Hvilke dele af lejligheden er det foreningens pligt at vedligeholde - og hvad skal jeg som andelshaver selv betale for?

Det er foreningens ansvar at vedligeholde vinduer, fortrappe- og bagtrappedøre, lodrette rør, radiatorer (termostaten står du selv for), stigstreng til el. Har du misligholdt fx vinduesrammer – fx pga manglende udluftning – skal du selv betale for genopretningen. Du skal selv vedligeholde vandrette rør, radiator-termostat, gulve, vægge, døre inde i lejligheden, vandlås (findes i din underbos loft), el i lejligheden. Har du altan eller tagterrasse, skal du selv vedligeholde træværket.

Jeg vil bygge om i lejligheden? Hvad skal jeg være opmærksom på?

Læs om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ombygning her.

Jeg vil bygge mit køkken om. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du ændrer på vand- og gasrør. Du skal bruge en autoriseret VVS’er til arbejdet. Hvis du får en vaske- eller opvaskemaskine installeret skal det gøres af en autoriseret VVS’er (etablering af afløb og kuglehane til vand). Husk at få etableret tilbageløbsventil og en drypbakke under maskinerne. Hvis du laver om på el eller etablerer ekstra stikkontakter, skal det gøres af en autoriseret elektriker.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ombygningen her.

NB: Du skal selv bortskaffe byggeaffald – enten via din håndværker eller ved at aflevere det på en genbrugsplads. Byggeaffald må ikke efterlades i gården, smides til storskrald eller efterlades på gaden. Husk at det er dit ansvar at opgangen holdes ren og fri for støv og byggeaffald. Du skal rengøre opgangen efter arbejdet og dine håndværkerne dagligt.

Jeg vil renovere/ombygge toilet/bad. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du vil ændre på rørføring eller sænke loftet. Sætter du fliser på væggen eller klinker på gulvet, skal der vådrumssikres efter anvisningerne i SBI252. Du skal efterfølgende kunne dokumentere, at der er vådrumsmembran under fliser/klinker o lign – fx med fotos af arbejdet/arbejdsprocessen. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ombygningen her.

NB: Du skal selv bortskaffe byggeaffald – enten via din håndværker eller ved at aflevere det på en genbrugsplads. Byggeaffald må ikke efterlades i gården, smides til storskrald eller efterlades på gaden. Husk at det er dit ansvar at opgangen holdes ren og fri for støv og byggeaffald. Du skal rengøre opgangen efter arbejdet og dine håndværkerne dagligt.