Om A/B Ørholm

Velkommen til en stor, ældre andelsboligforening.

A/B Ørholm består af 29 opgange på Lundtoftegade, Sandbjerggade, Høsterkøbsgade og Ørholmgade på Ydre Nørrebro. De fire karréer er opført af Københavns Kommune i 1934, og A/B Ørholm er grundlagt som andelsforening i 1997.

 

I det livlige kvarter omkring Nørrebroparken oplever man caféer, restauranter, shopping-muligheder, dagligvarebutikker, specialforretninger, træningsmuligheder, svømmehal, legepladser, skateboard-baner, skoler og daginstitutioner. Det hele trives side om side og skaber et levende bybillede.

Vi har gode offentlige transportmuligheder, da vi er tæt på busser og S-tog og kun få minutters gang fra tre metrostationer. En cykeltur til Rådhuspladsen eller Nørreport St. tager kun ca. 15 min.

A/B Ørholms gård faciliteter

Foreningen har en stor fælles gård med to legepladser – en for mindre og en for større børn. Den grønne gård er præget af mange planter og blomster, har fælles bænke og borde samt tre grillpladser.En dedikeret gruppe, bestående af frivillige beboere, lægger en masse tid og kræfter i at gøre vores gård ekstra hyggelig at være i. Med opbakning fra bestyrelsen i iværksættes gradvis flere tiltag samt vedligeholdelse af gårdens faciliteter.

Vores hyggelige, grønne gård er en oase for beboerne i dagligdagen.

Vi har et moderne fælles vaskeri med nye industrimaskiner, hvor der er mulighed for online booking. Book din vasketid her.

Alle lejligheder har et tilhørende kælderrum og adgang til cykelkælder samt aflåste barnevognsrum.

Der er mulighed for god og billig TV- og internetopkobling via Parknet.

Ejendommen har fjernvarme, bygas og en velfungerende renovationsordning med sortering. Læs mere om, hvordan du sorterer dit affald.

Der er udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, og foreningen har tilknyttet gartnere, rengøring og håndværkere. Hvis du er andelshaver kan du få adgang til drift- og vedligeholdelsesplanen ved at kontakte Cobblestone.

Vi afholder to årlige arbejdsdage for andelshaverne. Det er en god anledning til at møde naboerne, styrke vores fællesskab og gøre en samlet indsats for at forbedre vores fælles rammer. Vi opfordrer alle til at deltage. Manglende deltagelse koster et gebyr på 800 kr.

De seneste større renoveringsprojekter omfatter: Renovering af tag og køkkenfaldstammer i 1999. Byfornyelse af gården og etablering af fælles vaskeri i år 2000. I 2008-09 blev der etableret tagboliger ved at inddrage lofts-arealerne til beboelse. Samtidig blev facader og for-trapper renoveret.

 I 2013 blev brandvejen, nedløbsrør og tagrender renoveret, og duesikring blev opsat på tagene i gården. I 2017 fik ca halvdelen af lejlighederne altaner, og i 2019-20 blev bagtrapper renoveret og badeværelses-faldstammer udskiftet.

A/B Ørholms faciliteter

Byttecentral

Der er etableret en byttecentral i kælderarealet under Lundtoftegade 66.

Storskrald

Der er storskraldsrum for større enheder i det grønne skur i gårdens sydlige ende.

Cykelkælder

Der er cykelkældre under mange opgange med god plads til opbevaring af cykler, barnevogne m.m. Kontakt ejendomsfunktionæren hvis du har spørgsmål til hvor cykelkældrene findes eller har problemer med at få plads til din cykel.

Vaskeri

Der er fællesvaskeri i gården. Booking af vaskemaskiner og tørretumblerer kan ske via bookingsystemet i vaskeriet eller online via saniva.dk/vasketur.

For at booke vasketider, og benytter vaskeriet i almindelighed, skal den udleverede vaskebrik benyttes. Hver andel hæfter for brug for andelens vaskebrik.

Bestyrelsen i A/B Ørholm

Bestyrelsen i A/B Ørholm drives af frivillige beboer-kræfter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på andelsforeningens årlige generalforsamling, og bestyrelsen består maksimalt af 9 medlemmer – herunder en formand, næstformand, kasserer, menige bestyrelses-medlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsen holder møde ca. hver 14. dag.

Bestyrelsens sagsområder

 • Godkendelse af fremlejeaftaler
 • Godkendelse af købsaftaler
 • Godkendelse af byggeansøgninger
 • Behandling af henvendelser, spørgsmål og klager fra beboerne
 • Beslutninger om byggearbejder, drift og vedligeholdelse af foreningens ejendomme og arealer
 • Generelle beslutninger angående foreningen.

Ejendomsfunktionærens sagsområder

 • Modtagelse/behandling af henvendelser fra beboere
 • Sager til behandling hos bestyrelsen
 • Systemnøgler og vaskebrikker (ud- og aflevering)
 • Koordinering af serviceopgaver

Kontakt

E-mail: kontor@aborholm.dk
Post til bestyrelsen lægges i bestyrelsens postkasse eller sendes med post til:
Sandbjerggade 21B
2200 København N

Kontorets åbningstid hvor ejendomsfunktionæren kan træffes er:
Onsdag mellm kl. 12-13.

Ejendomsadministrator

A/B Ørhholms overordnede interesse og trivsel varetages af Cobblestone. Vores kontaktperson hos Cobblestone er Allan Toft.

Administrator sagsområder

 • Boligafgift og husleje
 • Opsigelse af andelsbolig eller lejemål
 • Dødsbo og skifteret
 • Andelsbevis
 • Vedligeholdelseskonto, depositum

Kontakt Cobblestone

Cobblestone A/S
Att.: Allan Toft
Gammel Køge Landevej 55, 3.
2500 Valby

Tlf. nr. 70 22 22 15

www.cobblestone.dk