Ombygning og renovering

Bestyrelsen har udarbejdet en guide og vejledning om byggearbejde og renovering af andelslejlighederne i foreningen.

Vejledning og ansøgningsskema

 

Vejledning til ansøgning om byggearbejde og renovering af andelslejligheder i foreningen. Vejledningen beskriver hvilke opgaver der skal/kan udføres af hvem, og hvilke opgaver som kræver godkendelse af foreningen og/eller kommunen.

Til vejledningen hører ansøgningsskemaet som skal anvendes når andelshavere ønsker at ombygge og/eller renovere lejlighederne.

Hent vejledning

Hent ansøgningsskema

Skemaet og vejledningen hjælper både andelshaver og foreningen til at få overblik over de ændringer som er foretaget, hvem der har udført de forskellige opgaver, og sikrer at al arbejde opfylder gældende regler på området.

Derudover er det også en hjælp til andelshaverne og et eventuelt fremtidigt salg, da man dermed også får overblik over de ændringer man har foretaget som andelshaver.

HUSK at anmelde
ombygning færdig til
Københavns Kommunes
Teknik- og Miljøforvaltning

Huskeliste

Bestyrelsen har udarbejdet en huskeliste/beskrivelse af hvad der skal gøres før, under og efter ombygning/renovering af lejlighederne. Denne er en hjælp for andelshaverne for at man kender reglerne i foreningen og sikrer godt naboskab undervejs i forløbet.

Hent huskeliste

Regler ved ombygning af badeværelse

 

Sidst, men ikke mindst, er der udarbejdet en beskrivelse af reglerne for ombygning/renovering af badeværelser, herunder tegninger af de former for vådrum og hvorledes de skal sikres.

Regler for ombygning af badeværelse

HUSK at udarbejde
byggeansøgning til
godkendelse hos
bestyrelsen,
inden du går igang

Skal du sammelægge?

Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til sammenlægning af lejligheder. Hent vejledningen her.

Vejledning - sammenlægning