Kontakt

Afhængig af situationen kan der være brug hjælp, rådgivning og vejledning. A/B Ørholms bestyrelse, ejendomsfunktionær og administrator har hver sine sagsområder.

Bestyrelsen i A/B Ørholm

Bestyrelsen i A/B Ørholm drives af frivillige beboer-kræfter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på andelsforeningens årlige generalforsamling, og bestyrelsen består maksimalt af 9 medlemmer – herunder en formand, næstformand, kasserer, menige bestyrelses-medlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsen holder møde ca. hver 14. dag.

Bestyrelsens sagsområder

 • Godkendelse af fremlejeaftaler
 • Godkendelse af købsaftaler
 • Godkendelse af byggeansøgninger
 • Behandling af henvendelser, spørgsmål og klager fra beboerne
 • Beslutninger om byggearbejder, drift og vedligeholdelse af foreningens ejendomme og arealer
 • Generelle beslutninger angående foreningen.

Ejendomsfunktionærens sagsområder

 • Modtagelse/behandling af henvendelser fra beboere
 • Sager til behandling hos bestyrelsen
 • Systemnøgler og vaskebrikker (ud- og aflevering)
 • Koordinering af serviceopgaver

Kontakt

E-mail: kontor@aborholm.dk Post til bestyrelsen lægges i bestyrelsens postkasse eller sendes med post til: Sandbjerggade 21B 2200 København N Kontorets åbningstid hvor ejendomsfunktionæren kan træffes er: Onsdag mellm kl. 12-13.

Ejendomsadministrator

A/B Ørhholms overordnede interesse og trivsel varetages af Cobblestone. Vores kontaktperson hos Cobblestone er Allan Toft.

Administrator sagsområder

 • Boligafgift og husleje
 • Opsigelse af andelsbolig eller lejemål
 • Dødsbo og skifteret
 • Andelsbevis
 • Vedligeholdelseskonto, depositum

Kontakt Cobblestone

Cobblestone A/S
Att.: Allan Toft
Gammel Køge Landevej 55, 3.
2500 Valby

Tlf. nr. 70 22 22 15

www.cobblestone.dk