Faciliteter

Foreningen har en stor fælles gård med to legepladser, bænke og borde, grønne arealer og grillpladser.

Vi har et moderne fælles vaskeri, med nye maskiner fra 2013, med mulighed for online booking.

Alle andele har et kælderrum og adgang til cykelkælder samt aflåste barnevognsrum.

Der er mulighed for god og billig TV- og Internetopkobling via Parknet.

Ejendommen har fjernvarme og bygas, velfungerende renovationsordning med sortering og storskraldsordning.

Der er udarbejdet en Drift og Vedligeholdelsesplan for ejendommen, som er fra 1934, og vi har tilknyttede gartnere, rengøring og håndværkere på gode serviceaftaler.

De seneste større renoveringsprojekter omfatter: Renovering af tag i 1999 og i 2007 blev tagarealerne inddraget til beboelse, samtidig blev facader og opgange ligeledes renoverede. I 2013 blev brandvejen, nedløbsrør og tagrender renoveret, og duesikring blev opsat på tagene i gården.